Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Trần Thị Thúy An 30/11/2021
4 Nguyễn Minh Khánh 30/11/2021
5 nguyễn thị ngọc thuỳ 30/11/2021
6 Lương Quốc Anh 30/11/2021
7 NGUYỄN QUỐC MẢI 30/11/2021
8 NGUYỄN QUỐC MẢI 30/11/2021
9 MAI THỊ NGỌC THẢO 30/11/2021
10 LÊ VĂN TUẤN 30/11/2021