Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Yến Ngọc 03/12/2021
3 PHẠM ANH TÚ - NGÔ ĐÌNH THỤC VIÊN 03/12/2021
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 03/12/2021
5 NGUYỄN NGỌC KIỀU OANH 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Thu Liễu 03/12/2021
7 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÊ NGUYÊN 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÊ NGUYÊN 03/12/2021
9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÊ NGUYÊN 03/12/2021
10 phan ngọc linh 03/12/2021