Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Kim Suông 28/09/2021 01/10/2021
2 TRẦN THỊ VƯỢNG 28/09/2021 29/09/2021
3 Lê Hoài An 28/09/2021
4 Lâm Kim Thu 28/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 28/09/2021
6 LÊ MINH SANG 28/09/2021 29/09/2021
7 Trần Hồng Lê 28/09/2021
8 Lâm Kim Thu 28/09/2021
9 Mai Thị Phương Thanh 28/09/2021 01/10/2021
10 Mai Thị Phương Thanh 28/09/2021 01/10/2021