Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Quốc Vũ 22/09/2021 27/09/2021
2 Lê Quốc Vũ 22/09/2021 27/09/2021
3 Lê Thị Hồng Nhung 22/09/2021 27/09/2021
4 LÊ TRỌNG VINH 22/09/2021 27/09/2021
5 VÕ THỊ THANH LOAN 22/09/2021 27/09/2021
6 LÂM QUANG HIẾU 22/09/2021
7 HÀ THỊ DUYÊN 22/09/2021 27/09/2021
8 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 22/09/2021
9 Vũ Thị Bích Viên 22/09/2021 29/09/2021
10 Phạm Như Quỳnh 22/09/2021