Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ YẾN KHA 28/10/2021
3 TRẦN KIỀU TIÊN 28/10/2021
4 Nguyễn Ngọc Mai 28/10/2021
5 Nguyễn Thị Liên Phương 28/10/2021
6 NGUYỄN THU HÀ 28/10/2021 02/11/2021
7 LÊ THỊ THU HOA ( NGƯỜI ỦY QUYỀN ) 28/10/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC LỢI 28/10/2021 02/11/2021
9 NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG 28/10/2021
10 ÂN HIỀN MỸ LỆ 28/10/2021