Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ PHƯỢNG 28/01/2022 15/02/2022
3 NGUYỄN THỊ LAN 28/01/2022 18/02/2022
4 NGUYỄN THỊ VIỆT DUNG 28/01/2022 18/02/2022
5 NGUYỄN HOÀN TIẾN 28/01/2022 07/02/2022
6 NGÔ MỸ TRIỀU GIANG - ĐẠI DIỆN PHẠM HÀ TRÂN 28/01/2022 07/02/2022
7 ĐỖ VĂN KHOA 28/01/2022 18/02/2022
8 CHU THỊ HỒNG-LƯU THỊ QUANG ANH 28/01/2022 18/02/2022
9 TRẦN THỊ HỒNG THY 28/01/2022 07/02/2022
10 TRẦN VĂN TUẤN 28/01/2022 07/02/2022