Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Harpratap Singh Sandhu 15/01/2021
2 vo tan hung 15/01/2021
3 ĐỖ THỊ THANH TÂM 15/01/2021
4 PHẠM VĂN CƯỜNG 15/01/2021 08/02/2021
5 PHẠM VĂN CƯỜNG 15/01/2021 08/02/2021
6 PHẠM VĂN CƯỜNG 15/01/2021 08/02/2021
7 PHẠM VĂN CƯỜNG 15/01/2021 08/02/2021
8 PHẠM VĂN CƯỜNG 15/01/2021 08/02/2021
9 PHẠM VĂN CƯỜNG 15/01/2021 08/02/2021
10 PHẠM VĂN CƯỜNG 15/01/2021 08/02/2021