Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 22/09/2021 24/09/2021
2 VĂN TIẾN DŨNG 22/09/2021 24/09/2021
3 THAI THI KIM QUY 22/09/2021
4 LÊ VŨ THẠCH DOAN 22/09/2021
5 PHÙNG THỊ HIỀN 22/09/2021 27/09/2021
6 VÕ MINH HƯNG 22/09/2021 24/09/2021
7 Nguyễn Thị Khang An 22/09/2021
8 NGUYỄN NGỌC QUANG 22/09/2021 24/09/2021
9 PHẠM VIẾT THÀNH 22/09/2021 24/09/2021
10 NGUYỄN HỮU CẢNH 22/09/2021