Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Lý 27/09/2021
2 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 27/09/2021
3 NGUYỄN THỊ HẢI QUỲNH 27/09/2021
4 Lê Minh Vương 27/09/2021
5 Giang Ngọc Hoa 27/09/2021
6 TRẦN THỊ NGÂN 27/09/2021 27/10/2021
7 Trần Thị Bé Vui 27/09/2021 27/10/2021
8 HUỲNH YẾN BÌNH 27/09/2021 30/09/2021
9 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEAR 27/09/2021 27/10/2021
10 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021