Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hà Thị Sáng 20/10/2021
2 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
3 TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA 20/10/2021 21/10/2021
4 Nguyễn Văn Thạo 20/10/2021 20/10/2021
5 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 20/10/2021
6 PHẠM LÊ DUẪN 20/10/2021 03/11/2021
7 HỒ THỊ BÉ EM 20/10/2021 21/10/2021
8 PHAN THỊ TUYẾT PHƯỢNG 20/10/2021 03/11/2021
9 PHẠM THỊ LỮ 20/10/2021 03/11/2021
10 PHẠM QUỐC DUY 20/10/2021 21/10/2021