Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ THANH MINH 26/10/2021
3 LÊ MINH MẪN 26/10/2021
4 NGUYỄN QUỐC TRUYỀN 26/10/2021
5 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
6 Trần Cảnh Tiên 26/10/2021
7 Trần Cảnh Tiên 26/10/2021
8 Nguyễn Thu Thủy 26/10/2021
9 dương thông thành 26/10/2021
10 Đồng Thị Huỳnh Nhi 26/10/2021