Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thái Anh 17/05/2021
2 PHẠM THỊ MAI HƯƠNG 17/05/2021
3 TRẦN LÝ BỬU VINH 17/05/2021
4 Nguyễn Đức Long 17/05/2021
5 Dinh THi THuy Nhung 17/05/2021
6 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 17/05/2021 19/05/2021
7 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 17/05/2021
8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 17/05/2021
9 Trần Thị Thương 17/05/2021
10 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 17/05/2021 26/05/2021