Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Công Minh 18/01/2022
3 NGUYỄN VĂN ĐẠI 18/01/2022
4 TRẦN ĐỨC CHIẾN 18/01/2022
5 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 18/01/2022
6 Đỗ Thị Cẩm Yến 18/01/2022
7 NGUYỄN VĂN ĐẬU - TRỊNH THỊ TÁM 18/01/2022 19/01/2022
8 Phan Thị Minh Diễm 18/01/2022
9 Nguyễn Trọng Tín 18/01/2022
10 Phạm Anh Tuấn 18/01/2022 21/01/2022