Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
3 NGUYỄN THỊ LỆ XUÂN 26/10/2021
4 Nguyễn Văn Tiến02041944 26/10/2021
5 Chạc Tứ Yến 26/10/2021
6 NGUYỄN HOÀNG MINH 26/10/2021
7 Nguyễn Minh Khánh 26/10/2021
8 Nguyễn Tấn Lộc 26/10/2021
9 Đinh Thị Mỹ Nhung 26/10/2021 29/10/2021
10 HUỲNH THỊ HẰNG 26/10/2021