Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 25/05/2022
3 CHU MẠNH LINH 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Phương Lam 25/05/2022
5 Đào Thị Thu Vân 25/05/2022
6 Phan Thị Bạch Vân 25/05/2022
7 Phan Thị Tuyết Nhi 25/05/2022
8 Nguyễn Thị Thúy Phương 25/05/2022
9 TRẦN VIẾT HÀO 25/05/2022
10 Lê Thị Quỳnh Duyên 25/05/2022