Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 28/09/2022
3 VÕ HOÀNG NHÂN 28/09/2022
4 DƯƠNG QUỐC LỊCH 28/09/2022
5 HÀN THỊ TUYẾT HẠNH 28/09/2022
6 NGUYỄN THỊ YẾN 28/09/2022
7 NGUYỄN THỊ YẾN 28/09/2022
8 ĐÀO VĂN VINH 28/09/2022
9 Đinh Thị Phương Thảo 28/09/2022
10 TRẦN NGHI 28/09/2022