Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ A TIÊN 04/12/2021
3 Trần Tường Linh 04/12/2021
4 Nguyễn Anh Thư 04/12/2021
5 Đinh Nguyễn Thị Tố Uyên 04/12/2021
6 Hồ Thị Giang 04/12/2021
7 Trần Tường Linh 04/12/2021
8 NGUYỄN THIỆN HOÀNG LONG 04/12/2021
9 CÔNG TY TNHH THUẬN GIA PHÁT 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Kiều Trinh 04/12/2021