Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HÙNG 12/05/2021
2 Hà Thị Kim Hồng 12/05/2021
3 Nguyễn QUốc Duy 12/05/2021
4 Nguyễn QUốc Duy 12/05/2021
5 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HÙNG 12/05/2021
6 Huỳnh Ngọc Huệ 12/05/2021
7 Công Ty TNHH Ban Mai Imex 12/05/2021
8 TRẦN THỊ LEN 12/05/2021 17/05/2021
9 CÔNG TY TNHH SX ÁO MƯA MINH HẠNH 12/05/2021
10 TRAVELOKA VIETNAM-DHL 12/05/2021 16/06/2021