Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Sương 27/11/2021
3 ĐỖ MINH TRANG - CTY SƠN THỦY 27/11/2021
4 Trương Nguyễn Bình Minh 27/11/2021
5 UÔNG THỊ KIM HÀ 27/11/2021 20/12/2021
6 Trương Nguyễn Bình Minh 27/11/2021
7 VÕ THỊ NHƯ AN 27/11/2021 03/01/2022
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 27/11/2021 03/01/2022
9 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 27/11/2021 03/01/2022
10 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN EROS 27/11/2021