Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Thị Mỹ 06/07/2022
3 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 06/07/2022
4 Lưu Bảo Thùy 06/07/2022
5 TRẦN THỊ KIM THANH 06/07/2022
6 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 06/07/2022
7 Nguyễn Văn Kim Thạch 06/07/2022
8 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 06/07/2022
9 DƯƠNG MINH TUẤN 06/07/2022
10 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 06/07/2022