Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 GIANG HỒNG NGỌC 17/10/2021
2 QUÁCH QUẢNG SIẾC 17/10/2021
3 NGUYỄN THỊ BÊ 17/10/2021
4 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN 17/10/2021
5 HÙYNH ĐỨC THỊNH 17/10/2021
6 TRẦN VĂN THẬT 17/10/2021 21/10/2021
7 Ngô Quang Thành 17/10/2021 21/10/2021
8 LÊ THỊ NGỌC LIÊN 17/10/2021
9 NGUYỄN THỊ TÂM 17/10/2021 21/10/2021
10 LÊ THỊ HIỀN 17/10/2021 20/10/2021