Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ BÉ TƯ 28/10/2021
3 TRẦN ĐĂNG QUANG 28/10/2021 02/11/2021
4 ĐẶNG VĂN PHÁT 28/10/2021
5 VŨ DUY KHANH 28/10/2021 02/11/2021
6 VÕ VĂN CĂNG 28/10/2021
7 Nguyễn Ngọc Như Uyên 28/10/2021
8 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỶ THUẬT QUANG CHÂU 28/10/2021 04/11/2021
9 Nguyễn Thị Kiều Trinh 28/10/2021
10 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 28/10/2021 02/11/2021