Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Thanh Tú 25/01/2021
2 Hồng Ngọc San 25/01/2021
3 Trần Chí Danh 25/01/2021
4 Nguyễn Thị Hồng Trang 25/01/2021
5 Nguyễn Văn Tiến 25/01/2021
6 VÕ THỊ THÙY TRANG 25/01/2021 28/01/2021
7 LÊ PHƯƠNG THẢO 25/01/2021
8 hồ vũ bảo huy 25/01/2021
9 Nguyễn Văn Mạnh 25/01/2021 17/02/2021
10 PHẠM THANH SƠN 25/01/2021