Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Huyền Anh 18/01/2022
3 Lê Phùng Bảo Uyên 18/01/2022
4 Lê Thị Huyền Anh 18/01/2022
5 PHAN HỮU TÁM 18/01/2022 08/02/2022
6 CAO THỊ BIẾT 18/01/2022 08/02/2022
7 TRẦN THỊ MỸ LỆ 18/01/2022 27/01/2022
8 NGUYỄN PHÙNG QUÂN - PHAN THỊ ĐỊNH 18/01/2022 19/01/2022
9 NGUYỄN VĂN ĐẠI 18/01/2022
10 ĐỒNG THỊ HUỆ, NGUYỄN HOÀNG THANH 18/01/2022 27/01/2022