Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
2 LÊ VĂN BỚ 20/10/2021
3 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
4 NGUYỄN HỒ XUÂN TÂN 20/10/2021 27/10/2021
5 VÕ THỊ CHÍN 20/10/2021 04/11/2021
6 Nguyễn Anh Khắc 20/10/2021 25/10/2021
7 TRẦN THỊ DINH 20/10/2021 26/10/2021
8 Lê Văn An 20/10/2021 27/10/2021
9 NGUYỄN THỊ MINH HẠNH 20/10/2021 26/10/2021
10 Lê Thành Đức 20/10/2021 26/10/2021