Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Bùi Minh Trung 19/10/2021
3 NGUYỄN VIẾT DŨNG 19/10/2021
4 Bùi Minh Trung 19/10/2021
5 DƯ KHÁNH PHONG 19/10/2021
6 PHẠM THỊ ANH THƯ 19/10/2021
7 Mai Phan Hoàng Nam 19/10/2021
8 Nguyễn Thị Bình An 19/10/2021 26/10/2021
9 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TIA SÁNG 19/10/2021 28/10/2021
10 ĐINH CHÂU TUẤN 19/10/2021 22/10/2021