Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ THANH THÚY 20/01/2021
2 Vũ Bích Trâm 20/01/2021
3 LÊ THỊ MỸ LIẾN 20/01/2021
4 Nguyen Thuy Ngan 20/01/2021
5 LÊ PHẠM DUY PHÁT 20/01/2021
6 NGUYỄN THỤY TẠ VÂN TRÂM 20/01/2021
7 NGÔ XUÂN HỒNG 20/01/2021
8 PHẠM THỊ MỘNG TÌNH 20/01/2021
9 Nguyễn Thị Hồng Phấn 20/01/2021
10 Huỳnh Thúc Tường Thố (ICS) 20/01/2021