Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN AMPM 04/12/2021
3 Lê Văn Sĩ 04/12/2021
4 Đoàn Công Sơn 04/12/2021
5 Lê Thị Hồng Nhung 04/12/2021
6 NGÔ HUỲNH PHƯƠNG TRÚC 04/12/2021
7 NGUYỄN NHẬT THANH 04/12/2021
8 Nguyễn Hoàng Văn 04/12/2021
9 Phan Thị Cẫm Vân 04/12/2021
10 LÝ THỊ THU OANH 04/12/2021