Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN CÔNG TUẤN 03/12/2021
3 LÊ THỊ HÀ 03/12/2021
4 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ DUNG 03/12/2021
6 Trần hoàng phúc 03/12/2021
7 Phạm Như Thành 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI NAM 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THƯƠNG MẠI VISA BẢO NGỌC 03/12/2021