Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Mộng Hà Nhu 27/09/2021
2 NGUYỄN HIỆP 27/09/2021
3 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 27/09/2021
4 LÊ THỊ ÚT 27/09/2021
5 ĐOÀN DUY GIANG 27/09/2021
6 Lê Thị Thanh Huyền 27/09/2021
7 VĂN MINH TUẤN 27/09/2021
8 Nguyễn Thị Ngọc Nga 27/09/2021
9 NGUYỄN THỊ ĐƯỢC 27/09/2021 30/09/2021
10 NGUYỄN THỊ LIỆT 27/09/2021 30/09/2021