Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ XUÂN ĐIỆP 28/01/2021
2 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 28/01/2021
3 Đỗ Thị Diễm Hương 28/01/2021
4 CÔNG TY CỔ PHẦN GAS TẤN TÀI 28/01/2021
5 DƯƠNG NGỌC ANH 28/01/2021
6 ĐỒNG VIẾT HOÀNG PHƯƠNG 28/01/2021
7 LÊ THỊ QUỲNH 28/01/2021
8 VÕ THỊ ANH THƯ 28/01/2021
9 NGUYỄN VĂN THÀNH 28/01/2021 09/02/2021
10 TRẦN THỊ LỆ THÚY 28/01/2021 08/03/2021