Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 17/06/2021
2 Phạm Đoàn Minh Tiến 17/06/2021 19/07/2021
3 NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG 17/06/2021 19/07/2021
4 Lâm Kim Thu 17/06/2021 28/06/2021
5 TRẦN VĂN THI 17/06/2021 28/06/2021
6 LÊ THỊ BÍCH DIỆU 17/06/2021
7 LÊ THỊ VÂN TRANG 17/06/2021 28/06/2021
8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH PHÚC 17/06/2021 07/07/2021
9 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG 17/06/2021 22/06/2021
10 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 17/06/2021 01/07/2021