Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
2 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 16/10/2021
3 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
4 Phan Thị Thanh Uyển 16/10/2021
5 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
6 Trương Tường Vân 16/10/2021
7 PHAN THỊ NGỌC ĐIỆP 16/10/2021
8 TRẦN VĂN TỚI 16/10/2021
9 Nguyễn Anh Pha 16/10/2021
10 Phan Thanh Bình 16/10/2021