Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Thúy Hằng 27/05/2022
3 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 27/05/2022
4 Nguyễn Minh Hòa 27/05/2022
5 phạm anh Kiệt 27/05/2022
6 Phạm Thị Băng Trinh 27/05/2022
7 NGUYỄN VĂN THẢNH 27/05/2022
8 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 27/05/2022
9 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIN 27/05/2022
10 Lê Thị Quỳnh Duyên 27/05/2022