Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thuý Linh 27/06/2022
3 Đỗ Trung Quân 27/06/2022
4 LÂM VIẾT VŨ 27/06/2022
5 Hoàng Uyên Thanh 27/06/2022
6 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/06/2022
7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27/06/2022
8 Nguyễn Lê Kim Xuyến 27/06/2022
9 Nguyễn Thị Minh Hà 27/06/2022
10 TRẦN MINH CHUYÊN 27/06/2022