Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CHÂU THỊ THẮM 23/05/2022
3 CTY CỔ PHẦN THANH NHÂN FOOD 23/05/2022
4 Nguyễn Thị Minh Châu 23/05/2022
5 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT 3T 23/05/2022
6 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/05/2022
7 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 23/05/2022
8 Phạm An Khang 23/05/2022
9 Mai Văn Minh 23/05/2022
10 NGUYỄN THỊ HẢI 23/05/2022