Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN MINH HỒNG 26/09/2022
3 NGUYỄN MINH HỒNG 25/09/2022
4 Tinh - Test ho so 25/09/2022 29/09/2022
5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM 25/09/2022
6 THÁI NGỌC TÚ 25/09/2022
7 NGUYỄN VĂN HẬU 25/09/2022
8 TRƯƠNG THANH TÂM 25/09/2022
9 HOÀNG VĂN THIỆN 25/09/2022
10 NGUYỄN THỊ THÚY LINH 25/09/2022