Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THẾ KIỆT 21/01/2022
3 NGUYỄN HỮU THỌ 21/01/2022
4 Lê Thị Ánh Thơ 21/01/2022
5 Võ Thị Loan 21/01/2022
6 Lê Thị Ánh Thơ 21/01/2022
7 NGÔ THỊ GIAO LINH 21/01/2022
8 NGUYỄN HOÀNG DIỆU ĐANG 21/01/2022
9 Lê Thị Ánh Thơ 21/01/2022
10 TRẦN KIM MAI 21/01/2022