Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 võ văn vấn 09/12/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 09/12/2021
4 Lê Anh Kiệt 09/12/2021
5 ĐỖ QUANG HUY 09/12/2021
6 TRẦN NGUYỄN PHƯỚC VINH 09/12/2021
7 Lê Thị Thu Hường 09/12/2021
8 Nguyễn Nữ Xuân Hồng 09/12/2021
9 LÊ THỊ THÚY KIỀU 09/12/2021
10 Nguyễn Quốc Thống 09/12/2021