Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hải Vân 12/08/2022 25/08/2022
3 Vũ Minh Nhật 12/08/2022 29/08/2022
4 HUNG NHẤT TRUNG 12/08/2022
5 Nguyễn Thành Nhân 12/08/2022
6 TRẦN THỊ HỒNG LOAN 12/08/2022
7 PHAN THỊ CẨM HOA 12/08/2022
8 Đào Vũ Hải Bình 12/08/2022
9 BÙI THỊ TRANG 12/08/2022
10 MAI HOÀNG MỸ 12/08/2022