Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Bảo Dương 04/12/2021
3 NWADIKE ALOYSIUS CHUKWUMA 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÂN HỒNG HƯNG 04/12/2021
5 Trần Tường Linh 04/12/2021
6 Phạm hướng dương 04/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VŨ LÊ HIỂN 04/12/2021
8 TRƯƠNG THỊ THÚY LINH 04/12/2021
9 Trần Tường Linh 04/12/2021
10 Huỳnh Thị Thanh Vân 04/12/2021