Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 18/06/2021
2 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 18/06/2021
3 TRẦN VĂN HẢI 18/06/2021
4 nguyễn hữu diệu đức 18/06/2021
5 VŨ VĂN KHIÊM 18/06/2021
6 lê hữu luận 18/06/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 18/06/2021
8 NGUYỄN VĂN HIỀN 18/06/2021
9 Bưu điện (Liên hệ: Trần Thị Hạnh) 18/06/2021 23/06/2021
10 Nguyễn Thị Xuân Kết 18/06/2021