Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Từ Chinh Tường 20/10/2021
2 VĂN ĐẶNG MINH ĐỨC 20/10/2021
3 Trương Mỹ Hoà 20/10/2021
4 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
5 Nguyễn Viết Thanh 20/10/2021
6 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021
7 NGUYỄN THỊ DIỄM HOA 20/10/2021
8 Bưu điện (Nguyễn Thảo Nhung) 20/10/2021 25/10/2021
9 Nguyễn Minh Tân 20/10/2021
10 Trần Thị Lệ Hương 20/10/2021