Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 đặng thanh tòng 30/11/2021
3 Hoàng Văn Minh 30/11/2021
4 CAO THỊ QUỲNH PHƯƠNG 30/11/2021
5 Nguyễn Thị Mỹ Loan 30/11/2021
6 VƯƠNG THỊ YẾN 30/11/2021
7 CÔNG TY TNHH BẠCH SEN 30/11/2021
8 Phan Thi Thi 30/11/2021
9 NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI 30/11/2021
10 Hoàng Văn Minh 30/11/2021