Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Thúy 23/05/2022
3 Thái Thị Mỹ Hạnh 23/05/2022
4 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
5 Nguyễn Thành Nam 23/05/2022
6 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
7 NGUYỄN THỊ HIỀN 23/05/2022
8 Lê Như Bích Tuyền 23/05/2022
9 Diệp Thị Thùy Dung 23/05/2022
10 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022