Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/05/2022
3 MAI VĂN NHẬN 25/05/2022
4 NGUYỄN THỊ MINH 25/05/2022
5 Văn Thị Ngọc Sáng 25/05/2022
6 Nguyễn Thị Mỹ Dung 25/05/2022
7 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
8 Lê Thị Quỳnh Duyên 25/05/2022
9 Nguyễn Đình Tuyển 25/05/2022
10 Mai Âu Khoa 25/05/2022