Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THI THI 20/09/2021
2 Mai Thị Thủy 20/09/2021 23/09/2021
3 Nguyễn Thị Hải 20/09/2021 23/09/2021
4 Đào Thị Ánh Hằng 20/09/2021 23/09/2021
5 NGUYỄN VĂN NGÀN 20/09/2021
6 Nguyễn Quốc Thống 20/09/2021
7 Trần Mỹ Huyền 20/09/2021 23/09/2021
8 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 20/09/2021
9 NGUYỄN VĂN ĐẠT 20/09/2021
10 Nguyễn Kim Ngân 20/09/2021