Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 trần mỹ nhung 27/10/2020 01/12/2020
2 THIỀU THỊ BÍCH MƠ 27/10/2020 01/12/2020
3 Nguyễn Hoàng Hoa Cẩm Tú 27/10/2020 01/12/2020
4 Phạm Thị Vượng 27/10/2020
5 lê minh huấn - cấp mới 27/10/2020 02/11/2020
6 Hoàng Anh Minh 27/10/2020 04/12/2020
7 nguyễn ngọc thúy - cấp mới 27/10/2020 02/11/2020
8 QUÁCH THU PHƯƠNG 27/10/2020
9 Công ty TNHH Abpro 27/10/2020 03/11/2020
10 NGUYEN THI DIEU HIEN 27/10/2020 05/11/2020