Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 12/08/2022
3 Nguyễn Thị Quỳnh Thương 12/08/2022
4 NGÔ NGỌC TRÂN 12/08/2022
5 CAO THỊ THU MAI 12/08/2022
6 ĐỖ HÒA AN 12/08/2022
7 ĐẶNG NGUYÊN ĐẠT 12/08/2022
8 ĐẶNG TRẦN BÍCH TRÂM 12/08/2022
9 Trần Ngọc Duyên 12/08/2022
10 PHẠM HOÀNG VỸ 12/08/2022