Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Kim Thơ 24/05/2022
3 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ PHÚC VƯỢNG 24/05/2022
4 LÊ THỊ NHƯ NGỌC 24/05/2022
5 Nguyễn Tiến Thăng 24/05/2022
6 Trần Quốc Công Minh 24/05/2022
7 Chạc Tứ Yến 24/05/2022
8 PHẠM THU THÚY VI 24/05/2022
9 Công ty TNHH Công nghệ NNCT 24/05/2022
10 Phạm nguyễn Thanh Trúc 24/05/2022